سالار حیدری

مشخصات

نام: سالار

نام خانوادگی: حیدری

سمت سازمانی: بیزینس کوچ سازمان ماهان تیموری

اجرای بیش از 700 ساعت جلسات بیزینس کوچینگ ولایف کوچینگ موفق

داخلی سازمانی: 516

ایمیل سازمانی: [email protected]

سوابق کاری

مدیر عامل  شرکت یکتا ساختمان حیدری

مدارک و سوابق آموزشی تحصیلی

دانش اموخته سطح PCC  کوچینگ زیر نظر مربی ترابیان

مهندسی اجرایی ساختمان

 تجربه بیش از 400 جلسه کوچینگ موفق با بیش از 70 مدیر ایرانی

بیش از 200 ساعت اموزش در حوزه های توسعه فردی

بالغ بر 150 ساعت اموزش تخصصی کوچینگ

بیشتر 100 ساعت اموزش مدیریت در هلدینگ ماهان تیموری

دانش پذیر دوره MBA  

دانش پذیر دوره تحلیل کسبوکار BABOK

100 ساعت اموزش دیجیتال مارکتینگ و سوشال مدیا مارکتینگ

دوره مستری بیزنس کوچینگ در هلدینگ ماهان تیموری

دانش آموخته دوره طراحی بیزینس مدل

دوره های بازار یابی و فروش در هلدینگ ماهان تیموری