پیمان امیدوار

مشخصات:

نام: پیمان

نام خانوادگی: امیدوار

سمت سازمانی: بیزینس کوچ سازمان ماهان تیموری

بیش از 800ساعت کوچینگ ثبت شده موفق

شماره واتساپ سازمانی: 989032918453

داخلی سازمانی: 506

ایمیل سازمانی:[email protected]

سوابق کاری

پروژه TBC  بخش کارورزی دوره VIP تربیت کوچ حرفه ای بصورن حضوری

خدمات کوچینگ تیمی بعنوان بیزینس کوچ- ارائه خدمات کوچینگ برای تیم های فروش و تیم های مارکتینگ و….

خدمات کوچینگ گروهی بعنوان بیزینس کوج- ارائه خدمات کوچینگ برای گروه های مدیران

سمینار کوچینگ  با عنوان خوب دشمن عالی- سمت مسئول اجرایی

دوره آموزشی کوچینگ آنلاین CTC- بعنوان مدرس در ضبط محتوای آموزشی

دوره مستر بیزینس کوچینگ MBC- بعنوان بیزینس کوچ

اولین سمینار مستر بیزینس کوچینگ MBC در ایران- بعنوان مسئول برگزاری

مهندس ناظر عمرانی پروژه های سازمان بنادرو کشتیرانی و شیلات ایران از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸

متخصص کوچینگ گروهی ، تیمی و سازمانی

دوره ها و مدارک آموزشی حرفه ای

کارشناسی ارشد عمران  از دانشگاه تربیت مدرس آبان ۱۳۹۲

دانش آموخته سطح PCC  فدراسیون بین المللی کوچینگ از آکادمی بین المللی Impact  امریکا

کوچ حرفه ای سطح PCC  آکادمی کوچینگ Impact امریکا

برندسازی شخصی از آکادمی برند ایران

تحلیل کسب وکار BABOK

کوچینگ تیمی از آکادمی کوچینگ Impact  امریکا

کوچینگ گروهی  از آکادمی کوچینگ Impact  امریکا و Fca انگلستان

برخی مهارتها:

کوچینگ فردی

کوچینگ گروهی

کوچینگ تیمی

کوچینگ سازمانی

استراتژی بازاریابی و فروش

فن بیان و اصول مذاکره

مهارت های ارتباطی

اتیکت رفتاری و شخصیت کاریزماتیک