دوره آینه
  • تاحالا شنیدی که میگن در آینه ببین، ناجی خود را؟
  • میدونی، همه خلاق به دنیا میان ولی…
  • میدونی چیکار کنی خلاقیتت در زندگی و کسب و کارت بیدار بشه؟
  • میدونی بهترین هدیه یک انسان به انسان دیگه یه جفت گوش شنواست؟
کوچینگ