مسیر رشد کسب و کار

ثروتمند شدن ، یک رویا نیست ، یک دانش است. این مسئله را به شما اثبات می کنیم. خیلی ها گمان می کنند که ثروتمند شدن وابسته به شانس یا پارتی است. عده دیگری هم بر این باورند که تنها تعداد کمی از افراد می توانند در این دنیا ثروتمند شوند و آن عده کم هم یا کلاهبردارند یا دزد. ولی تیم استاد ماهان تیموری ، مثال بارز نقض این ذهنیت های منفی است.

کوچینگ چیست؟
برای ثبت نام نامتان را وارد کنید

 

اگر نگاهی به زندگی ثروتمندترین انسان های دنیا بیاندازیم ، به این نتیجه میرسیم که ثروت ، حاصل آگاهی و تلاش بسیار است. شما برای ثروتمند شدن و موفقیت در کسب و کار به هیچ وجه نیاز به شانس یا پارتی ندارید، بلکه ثروت محصول اقدام گرایی ، انضباط فردی ، مسئولیت پذیری و مثبت اندیشی است. پس بیایید برای یکبار هم که شده ، به این ذهنیت باور پیدا کنیم که:

بدون هیچ سرمایه ای ، می توان ثروتمند شد.

چگونه می توانیم ثروتمند باشیم؟

ثروتمند بودن و ثروتمند شدن ، دو واژه و مفهوم متفاوت از یکدیگرند. ثروتمند شدن ، پروسه ای است که شما برای به دست آوردن پول طی می کنید و ثروتمند بودن ، ذهنیتی است که شما در اندیشه هایتان ایجاد می کنید تا دانش ، آگاهی ، انگیزه ، اعتماد به نفس ، برنامه ریزی و در نتیجه پول و سرمایه را بدست بیاورید.
ما برای ثروتمند شدن ، نیاز به سرمایه مالی نداریم ، بلکه باید ذهن خودمان را ثروت کنیم تا بتوانیم به دستاوردهای بزرگ در زمینه کسب و کار و حتی زندگی اجتماعی دست پیدا کنیم. اما سوال مهم اینجاست که ما چطور میتوانیم مسیر ثروتمند بودن را طی کنیم؟ چگونه می توانیم به دانش و آگاهی دست پیدا کنیم و چطور می توانیم به تمامی آرزوهایمان در مسیر کسب و کار برسیم؟

چگونه یک کسب و کار راه بیاندازیم؟

بزرگترین چالشی که در مسیر کسب ثروت وجود دارد ، راه اندازی یک کسب و کار است. راه اندازی یک تجارت جدید ، همیشه پر از چالش های اساسی است. بعنوان مثال ، ترس از شکست ، یا ترس از عدم فروش و برگشت وجه ، یکی از چالش های بزرگی است که سر راه هر کسب و کاری قرار دارد.
ولی بگذارید نوع دیگری به این قضیه نگاه کنیم. به جای آنکه تمرکز خودتان را بر روی چالش های کسب و کار بگذارید ، تمرکزتان را بر روی یادگیری بگذارید. طبیعی است که شما در هر کاری که وارد شوید ، حتی به عنوان یک کارمند ، چالش هایی را پیش رو دارید ، اما چالش ها زمانی تبدیل به فرصت می شوند که شما ذهنیت خودتان را با آگاهی روبرو کنید و دانش حل چالش ها را آموزش ببینید.
بعنوان مثال اگر شما نگران سیستم سازی کسب و کارتان هستید و یا بی نظمی و بهم ریختگی فکری باعث شده است که هدف گذاری تان دچار مشکل شود ، می توانید با یادگیری مهارت های مربوط به شخصیت و مبانی بیزینس ، از پس این چالش ها برآمده و آن ها را تبدیل به فرصتی برای کسب سود و درآمدزایی کنید.

اما آیا این مرحله را نیز می توان با یادگیری پشت سر گذاشت؟ اگر نظر کارشناسان تیم ماهان تیموری را بخواهید ، خیلی راحت به شما می گوییم که آموزش تا زمانی برای شما فایده دارد و تا زمانی می تواند موجب رشد و توسعه شما بشود که شما در مرحله چالش ها باشید ، اما در مسیر توسعه ، چالش ها زنگ خطری برای بیزینس ها هستند و اگر به موقع برطرف نشوند ، تبدیل به یک بحران می شوند. آگاهی در این مرحله شما را به نقطه ای هدایت می کند که از یک همراه و هم مسیر بهره بگیرید.

کوچینگ می تواند شما را به جای چالش ها ، در معرض پتانسیل ها ، قرار دهد و عملکرد شما را تا 8 برابر افزایش دهد.

برای ثبت نام نامتان را وارد کنید