درباره ما

واحد MBC، از سال ۱۳۹۷ ، به طور رسمی فعالیت خود را در تیم استاد ماهان تیموری آغاز کرد. این واحد با هدف رشد و ارتقای مهارت های کوچینگ در ایران افتتاح و پس از آن اقدام به برگزاری دوره های متعدد در زمینه کوچینگ کسب و کار و کوچینگ فردی و سازمانی کرده و هم اکنون در دو واحد کوچینگ و تیم حامی مشغول به ارائه خدمات در زمینه کوچینگ فردی ، کوچینگ کسب و کار و کوچینگ کسب و کار است.

رویکرد تیم MBC، در حال حاضر تمرکز بر ارائه محصولات آموزشی در حوزه کوچینگ است. یکی از بسترهای رشد در زمینه توسعه کسب و کار و ارتقای سطح رفاه اجتماعی ، مسئله کوچینگ است. کوچینگ بر خلاف سایر خدمات حوزه رشد و توسعه فردی و سازمانی ، بدون ارائه هیچ گونه دستور العمل و راهکار درمانی ، تلاش بر ارتقای پتانسیل های فردی و سازمانی دارد. حقیقت کوچینگ ، تکیه بر توانایی های شخصی و سازمانی یک فرد یا یک گروه است و کوچ نقش یک کاتالیزور در روند توسعه و بهبود فردی و سازمانی را داراست.

علاوه بر تولید محصولات آموزشی ، تیم MBC در قالب ارائه خدمات کوچینگ نیز فعالیت می کند. تا به امروز بیش از صدها نفر در زمینه کوچینک فردی و بیش از بیست سازمان در زمینه کوچینگ سازمانی از مخاطبین تیم MBC بوده اند.