ترابیان-کوچینگ سازمانی
Add Your Tooltip Text Here

 همون­طور که برای راه رفتن توی تاریکی به چراغ قوه نیاز داریم تا راهمون رو گم نکنیم و یا  همون­طور که می­خوایم توی مسابقاتی برنده بشیم نیاز به مربی داریم،کوچینگ توی زندگی ما  دقیقاً مثل اون چراغ قوه عمل می­کنه و راه را برامون روشن می­کنه  و دقیقاً مثل همون مربی که کمک می کنه ما توی مسابقات قهرمان بشیم و مانع از این می­شه که اشتباهات بدی انجام بدیم کوچینگ هم می­تونه باعث بشه از شکست و اشتباهات خطرناک اجتناب کنیم.  این موضوع به زبون ساده کوچینگ رو بیان می­کنه!

کوچینگ